Biz Kimiz

Sektörde kurumsallaşmanın savunucularından olan mesleklerinde uzman ve donanımlı Kişilerin Mart /2009 yılında bir çatı altında toplanarak, deneyim ve bilgi birikimi ile her türlü danışmanlık ve muhasebe hizmetlerini verebilmek , mesleki etik bilinç ve sorumluluk tanımlarının uygulayıcısı olarak Antalya ve Akdeniz Bölgesine hakim , bölgenin ekonomik yapılanma sürecini bizzat takip ederek oluşan bir şirkettir.

Hızla gelişen ekonomik süreçte ,rekabet edebilmek için sektörel bazda muhakkak uzmanlaşmak gerekliliğini savunan ve bunun için gerekli olan yorum,yönlendirme ve raporlamalarla yöneticileri bilgilendirmek ve muhasebe standartlarına ve düzenlemelerine uygun işleyişleri kurmak ,geliştirmek hızlı ve güvenilir bilgiyi vermek.